เช็กให้ดีก่อนเที่ยว! สถานทูตเตือนเที่ยวเมียนมาร์ควรมีเงิน 1,000 ดอลลาร์ เพราะอาจมีสุ่มตรวจ

 • เช็กให้ดีก่อนเที่ยว! สถานทูตเตือนเที่ยวเมียนมาร์ควรมีเงิน 1,000 ดอลลาร์ เพราะอาจมีสุ่มตรวจ เช็กให้ดีก่อนเที่ยว! สถานทูตเตือนเที่ยวเมียนมาร์ควรมีเงิน 1,000 ดอลลาร์ เพราะอาจมีสุ่มตรวจ
  หลังจากที่มีกระแสข่าวว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ไปเที่ยวยังประเทศเมียนมาร์ได้ถูกขอให้แสดงหลักฐานการเงิน 1,000 ดอลลาร์ แก่เจ้าหน้าที่ตม. ของเมียนมาร์ ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจากเหตุผลนี้ได้สร้างความงุนงงและไม่เข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก
   
  ล่าสุดทางสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วว่า 
   
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมา (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเมียนมาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) และผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว)
   
  (1) ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาทุกคน จะต้องซื้อประกันการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 จากประเทศของตนเอง (ประเทศไทย) หรือจากบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล หรือจาก Myanma Insurance (https://www.mminsurance.gov.mm/)
   
  (2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาว่า ปัจจุบัน เมียนมาได้บังคับใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมียนมา ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ให้นักท่องเที่ยวต้องแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดกับทางการเมียนมา และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจน
   
  ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางเข้าเมียนมาเป็นไปด้วยความสะดวก ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้นักท่องเที่ยวเตรียมเงินสดมาให้เพียงพอต่อการท่องเที่ยวในเมียนมาตามระยะเวลาที่วางแผนไว้และปลอดภัยเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบข้อมูลว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้นักท่องเที่ยวแสดงเงินสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
   
  (3) เตรียมหลักฐานการจองโรงแรมหรือหลักฐานที่พำนักระหว่างการท่องเที่ยว
   
  (4) เตรียมหลักฐานการจองบัตรโดยสารเที่ยวขากลับประเทศไทยหรือปลายทางอื่น ๆ โดยมีการระบุวันและเวลาที่ชัดเจน
   
  อ้างอิงเนื้อหาจาก : https://www.sanook.com/travel/1442211/
  • Admin
  • จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
  • 1 Views